Garantievoorwaarden (Nederlands)

Je hebt als consument recht op garantie. Onze partners hanteren verschillende garantievoorwaarden. Onderstaand vindt je de verschillende garantiebepalingen.

Evolve Skateboards
- Het product moet bij Electric Lifestyle zijn gekocht
- De garantieperiode gaat in op het moment van aankoop door jou
- Je meldt je garantieclaim aan via het contactformulier op de homepage, extra informatie kan dan nog gevraagd worden
- Alle garantieclaims worden eerst besproken met de producent of leverancier voordat een claim wordt geaccepteerd
- Het gehele product zal moeten worden verstuurd als de claim is geaccepteerd
- De verzendkosten en reparatiekosten zijn voor ons als het daadwerkelijk een garantieclaim is (de fabrikant zal de reparatie uitvoeren)
- De verzendkosten en reparatiekosten zijn voor jou als blijkt dat het toch geen garantieclaim is (de fabrikant zal de reparatie uitvoeren)
- Decks, trucks, wielen, e.d. hebben een garantietermijn van 2 jaar
- Een uitzondering zijn de "Carbon" modellen, op de decks van deze modellen is 90 dagen garantie van toepassing
- Accu's hebben een garantietermijn van 1 jaar
- Bij eventuele verzending naar het buitenland kan het langere tijd duren voordat het product weer terug is
- Garantie is niet van toepassing als:

 • het product nat is geworden

 • als er op het board is gesprongen of als er uitzonderlijke krachten op zijn uitgevoerd

 • als er krassen of stukken uit zijn omdat het board is gebruikt

 • als het board is gevallen of ergens hard tegenaan is gebotst

Onewheel
- Het product moet bij Electric Lifestyle zijn gekocht
- De garantieperiode gaat in op het moment van aankoop door jou
- Je meldt je garantieclaim aan via het contactformulier op de homepage, extra informatie kan dan nog gevraagd worden
- Alle garantieclaims worden eerst besproken met de producent of leverancier voordat een claim wordt geaccepteerd
- Het gehele product zal moeten worden verstuurd als de claim is geaccepteerd
- De verzendkosten en reparatiekosten zijn voor ons als het daadwerkelijk een garantieclaim is (de fabrikant zal de reparatie uitvoeren)
- De verzendkosten en reparatiekosten zijn voor jou als blijkt dat het toch geen garantieclaim is (de fabrikant zal de reparatie uitvoeren)
- De Onewheel+ en Onewheel+ XR hebben een garantietermijn van 1 jaar of 2.000 KM (wat als eerste komt is het belangrijkste), behalve op sommige onderdelen
- De batterij, de voetplanken en wiel hebben een garantietermijn van 6 maanden
- Bij eventuele verzending naar het buitenland kan het langere tijd duren voordat het product weer terug is
- Garantie is niet van toepassing als:

 • het product extreem nat is geworden (onder water is gegaan)

 • als er op de Onewheel is gesprongen of als er uitzonderlijke krachten op zijn uitgevoerd

 • als er krassen of stukken uit zijn omdat de Onewheel is gebruikt

 • als de Onewheel is gevallen of ergens hard tegenaan is gebotst

Super 73
- Het product moet bij Electric Lifestyle zijn gekocht
- De garantieperiode gaat in op het moment van aankoop door jou
- Je meldt je garantieclaim aan via het contactformulier op de homepage, extra informatie kan dan nog gevraagd worden
- Alle garantieclaims worden eerst besproken met de producent of leverancier voordat een claim wordt geaccepteerd
- Het gehele product zal moeten worden verstuurd als de claim is geaccepteerd
- De verzendkosten en reparatiekosten zijn voor ons als het daadwerkelijk een garantieclaim is
- De verzendkosten en reparatiekosten zijn voor jou als blijkt dat het toch geen garantieclaim is
- De Super 73 fietsen hebben een garantietermijn van 2 jaar
- Accu's hebben een garantietermijn van 1 jaar
- Bij eventuele verzending naar het buitenland kan het langere tijd duren voordat het product weer terug is
- Garantie is niet van toepassing als:

 • het product extreem nat is geworden

 • als er op de fiets uitzonderlijke krachten zijn uitgevoerd

 • als er krassen of stukken uit zijn omdat de fiets is gebruikt

 • als de fiets is gevallen of ergens hard tegenaan is gebotst

Algemene productgroepen (niet Evolve, Onewheel of Super 73):
- Het product moet bij Electric Lifestyle zijn gekocht
- De garantieperiode gaat in op het moment van aankoop door jou
- De garantietermijn is 2 jaar
- Voor samengestelde producten geldt een beperkte garantie van 3 maanden en alleen op de individuele onderdelen, b.v. de LED verlichting aangeboden door Electric Lifestyle zelf
- Je meldt je garantieclaim aan via het contactformulier op de homepage, extra informatie kan dan nog gevraagd worden
- Alle garantieclaims worden eerst besproken met de producent of leverancier voordat een claim wordt geaccepteerd
- Het gehele product zal moeten worden verstuurd als de claim is geaccepteerd
- De verzendkosten en reparatiekosten zijn voor ons als het daadwerkelijk een garantieclaim is
- De verzendkosten en reparatiekosten zijn voor jou als blijkt dat het toch geen garantieclaim is


WARRANTY (ENGLISH)

As consumer you are entitled to warranty. Our partners maintain different warranty conditions. Below you will find those different warranty guidelines.

Evolve Skateboards
- The product must be bought at Electric Lifestyle
- The warranty period starts when you purchase the product
- You register your warranty claim via the contact form on the homepage, additional information can be asked
- All warranty claims are first discussed with the producer or supplier before a claim gets accepted
- The entire product must be returned when the claim has been accepted
- The shipment costs and repair costs are for us when it is really a warranty issue (the manufacturer will perform the repair)
- The shipment costs and repair costs are for you when it turns our it is not a warranty issue (the manufacturer will perform the repair)
- Decks, trucks, wheels etc. have a warranty of 2 years
- An exception are the “Carbon” models, on these decks the warranty is 90 days
- Batteries have a warranty of 1 year
- When we have to ship it to a foreign country for repair it can take a longer time before the product returns
- Warranty does not apply when:

 • the product became wet

 • when jumping on the board has occurred or when extreme forces were applied

 • when there are scratches or pieces missing as the board has been used

 • when the board has fallen or it hit something very hard

Onewheel
- The product must be bought at Electric Lifestyle
- The warranty period starts when you purchase the product
- You register your warranty claim via the contact form on the homepage, additional information can be asked
- All warranty claims are first discussed with the producer or supplier before a claim gets accepted
- The entire product must be returned when the claim has been accepted
- The shipment costs and repair costs are for us when it is really a warranty issue (the manufacturer will perform the repair)
- The shipment costs and repair costs are for you when it turns our it is not a warranty issue (the manufacturer will perform the repair)
- The Onewheel+ and Onewheel+ XR have a warranty of 1 year or 2.000 KM (whatever comes first is the most important), except for some parts
- The battery, the foot boards and wheel have a warranty of 6 months
- When we have to ship it to a foreign country for repair it can take a longer time before the product returns
- Warranty does not apply when:

 • the product became extremely wet (submerged under water)

 • when jumping on the Onewheel has occurred or when extreme forces were applied

 • when there are scratches or pieces missing as the Onewheel has been used

 • when the Onewheel has fallen or it hit something very hard

Super 73
- The product must be bought at Electric Lifestyle
- The warranty period starts when you purchase the product
- You register your warranty claim via the contact form on the homepage, additional information can be asked
- All warranty claims are first discussed with the producer or supplier before a claim gets accepted
- The entire product must be returned when the claim has been accepted
- The shipment costs and repair costs are for us when it is really a warranty issue
- The shipment costs and repair costs are for you when it turns our it is not a warranty issue
- The Super 73 bikes have a warranty of 2 years
- The batteries have a warranty of 1 year
- When we have to ship it to a foreign country for repair it can take a longer time before the product returns
- Warranty does not apply when:

 • the product became extremely wet

 • when extreme forces were applied on the bike

 • when there are scratches or pieces missing as the bike has been used

 • when the bike has fallen or it hit something very hard

General productgroups (none Evolve, Onewheel or Super 73):
- The product must be bought at Electric Lifestyle
- The warranty period starts when you purchase the product
- The warranty is 2 years
- For combined products the warranty is 3 months and only on individual parts, this includes the LED lighting offered by Electric Lifestyle themselves
- You register your warranty claim via the contact form on the homepage, additional information can be asked
- All warranty claims are first discussed with the producer or supplier before a claim gets accepted
- The entire product must be returned when the claim has been accepted
- The shipment costs and repair costs are for us when it is really a warranty issue
- The shipment costs and repair costs are for you when it turns our it is not a warranty issue